Använd inte understrykning på hemsidan!

Vi lär oss att använda understrykning i skolan och att använda det på rubriker i inlämningsuppgifter/uppsatser eller för att markera ord i vanlig text. Men nu är det dags attt glömma vad läraren sa, för det blir helt fel på webben!Fotograf: Varför? Jo, för på webben reagerar de allra flest med att tro att ett understruket ord också är en länk så du "lurar" de som läser din text. Vill du markera något på nätet så använd antingen kursiv eller fet text. På sista tiden finns en tendens till att man ogillar understrykningar av länkar, tyvärr. Din uppgift när…

0 kommentarer