Sucuri har kommit med statistik över infekterade webbsidor 2018. Kanske inte så kul läsning för oss som älskar WordPress. Hela 90% av de infekterade sidorna var gjorda i WordPress.

Nu får man komma ihåg att Sucuri är välkänt just bland WP-användare, men siffran är ändå alarmerande hög.

De har också analyserat lite annat om de infekterade sidorna. Knappt över en tredjedel (37%) hade en gammal version men för resten fanns alltså en annan orsak till intrånget-

De skriver vidare:

In 2018, 68% of all cleanup requests revealed at least one PHP-based backdoor hidden within the site; this percentage dropped 3% from 2017. A drop of 3% does not negate the relevance or importance of doing deep scans. It is still the No.1 leading infection out of all cleanup requests analyzed by the team.

Jag vet att jag tjatar och tjatar 😉 om att uppdatera och hålla koll!
Men en gång till:

Uppdatera allt

Kontrollera status på det som inte gick att uppdatera

Läs hela artikeln här: https://sucuri.net/reports/2018-hacked-website-report/

Det är alltid roligt när någon har synpunkter och feedback.
Så kommentera gärna!