I stort sett alla har sett dem på sina egna sidor men också på andras. För att underlätta felsökning så skickar webb servern ett felmeddelande när en URL inte kan visas. Några av dem är välkända som 404 (fel URL adress), men en del ser vi inte så ofta.

Error 500 Internal server error

Den här koden beror oftast på ett fel i en fil som heter .htacess. Det här är en känslig fil som reagerar på alla fel. Om du inte har ändrat något så avvakta och se om det trots allt är ett fel hos webbhotellet. Annars så ta bort dina senaste ändringar i filen eller lägg tillbaka en backup av filen. Tyvär skriver många plugin i den här filen så den ser olika ut beroende på olika installationer. Plugin med bra kvalitet brukar fråga om de ska göra en backup på htaccess innan det uppdaterar. Jag rekomenderar att du svarar ja på den frågan 😉

HTTP 404 Not Found Error

Den absolut vanligaste felkoden som beror på att du försöker besöka en webbadress som inte finns. Kontrollera först att du stavat rätt 😉 Man löser 404 – på sin sida genom att rätta länkarna eller göra en redirect från den felaktiga URL:en till en ny och korrekt URL.

Error 403 Access Denied/Forbidden

Betyder helt enkelt att du inte har behörighet att se sidan som du besöker. Oftast så har du fått en länk till en skyddad sida där det behövs ett passord och att du loggar in.

502 Bad Gateway

Det här felet har vi under våren sett på one.com vid några tillfällen. Felet är hos webbhotellet så avvakta och kontakta sedan supporten.

503 Service Unavailable

Oftast beror den här koden på att webbsidan är upptagen med något annat. Det här kan såklart bero på webbhotellet. Avvakta en stund och kontakta sedan supporten på webbhotellet.

Karin H Olsson

Jag har en bakgrund som konstruktör inom realtidssystem, de system som finns inbyggda i bilar, flygplan mm. Sedan tio år är jag företagare. Utbildad systemvetare och beteendevetare och mitt intresseområde finns där människor och datorer möts. En dag förstår vi varandra ;)

Lämna ett svar