Då är det ett nytt år och du ska uppdatera ett par saker på webbsidan.

  • Footern
    Nästan alla har en coyright eller liknande på sidan så börja med att ändra den till 2020. Du kanske tänker att et är inte så viktigt men dina besökare får en signal om att du fortfarande är aktiv. Bra, eller hur!
  • Priser
    Om du ändrar priser i samband med det nya året så uppdatera din prislista så den är aktuell. Konflikter med kunder på grund av att dina priser inte är uppdaterade är onödiga.
  • Uppdatera tillägg och tema. Lika bra att passa på när du är inloggad. Kontrollera också att de tillägg ch det tema du använder fortfarande underhålls.

Karin H Olsson

Jag har en bakgrund som konstruktör inom realtidssystem, de system som finns inbyggda i bilar, flygplan mm. Sedan tio år är jag företagare. Utbildad systemvetare och beteendevetare och mitt intresseområde finns där människor och datorer möts. En dag förstår vi varandra ;)

Lämna ett svar