door-green-closed-lockFrån och med version 4.5 av WordPress så är det möjligt att logga in med sin registrerade epostadress och inte bara med sitt användarnamn. Fördelen är att de flesta människor kommer ihåg sin mailadress men kan ha svårare att minnas vilket användarnamn de en gång hittade på.

Nackdelen är att mailadressen oftast är betydligt mer offentlig än vad användarnamnet är.

För att inaktivera möjligheten att logga in med epost-adressen så lägg till följande rad i functions.php

remove_filter( 'authenticate', 'wp_authenticate_email_password', 20 );

Om det här är en viktig åtgärd eller inte kan bara framtiden avgöra…

Karin H Olsson

Jag har en bakgrund som konstruktör inom realtidssystem, de system som finns inbyggda i bilar, flygplan mm. Sedan tio år är jag företagare. Utbildad systemvetare och beteendevetare och mitt intresseområde finns där människor och datorer möts. En dag förstår vi varandra ;)

Det är alltid roligt när någon har synpunkter och feedback.
Så kommentera gärna!

Stäng meny