Shortcodes är en genväg till att köra i kod i WordPress. Det finns några shortcodes default (med från början) och en del av dessa kanske du redan har använt.

Dessa är: audio, wp_caption, caption, embed, gallery, video och playlist.

En shortcode används genom att skriva den mellan hakparenteser, [],  i en vanlig post i WordPress, när texten ska visas i din post så körs istället den kod om är förknippad med shortcoden.

Många teman och plugin har fler shortcodes som du kan använda och för att se vilka så får man läsa på i respektive dokumentation.

Nackdelen med shortcodes är att de inte fungerar i widgets om du inte aktiverar det. Men det är å andra sidan mycket lätt att göra. Det finns plugin som gör det men att ha ett plugin för en rad kod är onödigt. Kodraden ska du placera i din functions.php i ditt tema.

add_filter('widget_text','do_shortcode');

 

Tänk på – om du vill byta tema

En annan nackdel som kan vara bra att komma ihåg är att om du använder shortcodes som finns i ditt tema och sedan byter tema så kommer din text att visas som [inaktuell_shortcode].

 

Karin H Olsson

Jag har en bakgrund som konstruktör inom realtidssystem, de system som finns inbyggda i bilar, flygplan mm. Sedan tio år är jag företagare. Utbildad systemvetare och beteendevetare och mitt intresseområde finns där människor och datorer möts. En dag förstår vi varandra ;)

Det är alltid roligt när någon har synpunkter och feedback.
Så kommentera gärna!

Stäng meny