Kommentarer är bra om du vill ha diskussioner på webbsidan men ibland kan de också vara till nackdel. Om du tillåter kommentarer så behöver du också lägga ner lite tid på att moderera dem. En del ämnen drar också till sig människor med kanske inte fullt så trevliga åsikter. Det är därför bra att på vissa sidor hantera kommentarer generellt och på andra sidor för varje inlägg separat.

Vilken metod av de fem du använder beror på hur du vill ha det.

Förhindra kommentarer på framtida inlägg

Du kan stoppa alla framtida kommentarer via inställningar i adminpanelen. Inställningar hittar du långt ner i sidopanelen.

Klicka sedan ur inställningen ” Låt besökare lämna kommentarer på nya inlägg ”. Det går bra att sedan aktivera kommentarer på enskilda inlägg. Inställningar för varje inlägg har högre prioritet.

Stoppa kommentarer på poster du redan skrivit

Gå först till Inlägg ==> Alla inlägg

Markera alla inlägg och välj sedan att redigera. Du ska sedan ändra inställningen till ”Tillåt inte” och glöm inte att spara.

Ändra kommentarer för inlägg i bulk (många på en gång)

Stoppa kommentarer på en post

Leta upp posten och öppna den för redigering.

I högerspalten så finns ”Diskussion” ganska långt ner. Klicka ur tillåt kommentarer och spara.

Tillåt kommentarer på en post

Ta bort kommetarer du redan fått

Kommentarer du redan fått finns i adminpanelen under ”Kommentarer” .

Välj den av kommentarerna du vill ta bort och ta bort den (kasta i papperskorgen).

Använd ett tillägg / plugin

Det finns plugin som kan underlätta hanteringen av diskussioner. Disbale Comments har laddats ner över 1 miljon gånger. Det här kan underlätta om du har flera inläggstyper och vill ha generella inställningar.

Karin H Olsson

Jag har en bakgrund som konstruktör inom realtidssystem, de system som finns inbyggda i bilar, flygplan mm. Sedan tio år är jag företagare. Utbildad systemvetare och beteendevetare och mitt intresseområde finns där människor och datorer möts. En dag förstår vi varandra ;)

Det är alltid roligt när någon har synpunkter och feedback.
Så kommentera gärna!