Behöver man kunna programmera för att utveckla webb-sidor i WordPress?

Progammering i WordPress

Det beror på vad man menar med att utveckla en webbsida. Om det tema och de tillägg du väljer fungerar precis som du tänker dig så behöver man inte kunna mer än att göra inställningarna respektive del ;). Jag känner till de som skapar webbsidor åt kunder utan att kunna programmera alls.

Men så fort som man inte är helt nöjd med utseendet eller funktionen så behöver man lite mer kunskaper.

Det finns mängder med guider och tutorials på webben om man googlar. WordPress Codex innehåller bra information om hur du ändrar funktioner i WP. I huvudsak så är det PHP som gäller för ändringar i WordPress.

För att lära sig mer HTML och CSS så är https://www.w3schools.com/ en bra källa. Där finns det mesta! De har en hel del JS också så är du nybörjare så börja där när du söker information.

SpråkBeskrivning
HTMLHTML (förkortning för HyperText Markup Language) är ett märkspråk för hypertext . Innehållet på en WP-sida är skrivet i HTML
CSSCascading Style Sheets (CSS, på svenska stilmall) är ett språk som beskriver utseendet försom till exempel typsnitt, textstorlek och färg. Tekniken är ett sätt att anpassa dokumentet med hänsyn till datortyp och skärmupplösning.
PHPHypertext Preprocessor (PHP) är ett populärt skriptspråk som körs på servern för att skapa HTML.
JS JavaScript (JS) är ett skriptspråk som är dynamiskt. JavaScript används främst på klientsidan i det vill säga exekveras i en webbläsarens JavaScript-motor. Vanligtvis inbäddas JavaScript i, eller inkluderas från, HTML-sidor. JavaScript kan även användas för mer avancerade funktioner i en webbläsare såsom spel och bildbehandling.

Karin H Olsson

Jag har en bakgrund som konstruktör inom realtidssystem, de system som finns inbyggda i bilar, flygplan mm. Sedan tio år är jag företagare. Utbildad systemvetare och beteendevetare och mitt intresseområde finns där människor och datorer möts. En dag förstår vi varandra ;)

Det är alltid roligt när någon har synpunkter och feedback.
Så kommentera gärna!

Stäng meny